Address
Cyfeiriad

Neath and Port Talbot County Court
Llys Sirol Castell-nedd a Phort Talbot
Forster Road
Heol Forster
Neath
Castell-nedd
SA11 3BN

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Neath and Port Talbot County Court
Sut I ddod o hyd I ni yn Llys Sirol Castell-nedd a Phort Talbot

Neath and Port Talbot County Court, Forster Road, Neath, SA11 3BN
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@hjustice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

The venue is situated behind the police station. Car parking is available opposite the venue. On street parking is available opposite the Gnoll Park Rugby ground and disabled parking is available next to the venue.

Mae'r lleoliad y tu ôl i orsaf yr heddlu. Gellir parcio gyferbyn â'r lleoliad. Gellir parcio ar y stryd gyferbyn â chae Rygbi Parc Gnoll ac mae parcio ar gyfer pobl anabl ar gael drws nesaf i'r lleoliad.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

The venue is 10 minutes walk from the train station and town centre.
Mae'r lleoliad 10 munud ar droed o'r orsaf drenau a chanol y dref.

By bus
Gyda Bws

The venue is 10 minutes walk from the bus station and town centre.
Mae'r lleoliad 10 munud ar droed o'r orsaf fysiau a chanol y dref.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad

Disabled parking is not available at this venue
Does dim llefydd parcio anabl ar gael yn y lleoliad hwn.

View venue details for Neath using Google maps
Gweld manylion y lleoliad yng Nghastell-nedd gan ddefnyddio Google maps