Address
Cyfeiriad

Fitzalan Place
Cardiff
South Wales
CF24 0RZ

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Cardiff Court Building
Sut i ddod o hyd i ni yng Nghaerdydd

Fitzalan Place, Cardiff, South Wales, CF24 0RZ
Plas Fitzalan, Caerdydd, De Cymru, CF24 0RZ
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By Road
Ar y Ffordd

The building is situated on the main Junction of the road by Cardiff Prison and the Firestation.
Lleolir yr adeilad ar y brif Gyffordd ar y ffordd ger Carchar Caerdydd ar Orsaf Dn.

By Rail
Ar Drên

Cardiff Queen street station is the nearest station and is approximately ten minutes walk from the station or a short taxi ride.
Gorsaf drenau Heol y Frenhines Caerdydd ywr orsaf drenau agosaf, ac mae'n cymryd tua deng munud ar droed o'r orsaf neu daith fer mewn tacs.

By Bus
Gyda Bws

The nearest bus stop is on Newport road either stopping at the Blind institute on the way into Cardiff centre or stopping by the odd fellows society on the way out of the city centre. There are regular buses running throughout the day
Maer safle bws agosaf ar Heol Casnewydd, ac mae naill ain stopio ger Sefydliad y Deillion ar y ffordd i mewn i ganol Caerdydd, neun stopio ger cymdeithas odd fellows ar y ffordd allan o ganol y ddinas. Mae bysiau rheolaidd yn rhedeg drwyr dydd.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad

The Court has hearing enhancement facilities but does not have onsite parking. Pay and Display carparking is available in close proximety of the Venue at Knox road. There is limited on street disabled parking close to the venue but this is very busy.
Mae gan y Llys gyfleusterau dolen glyw. Nid oes llefydd parcio ar y safle. Ceir maes parcio Talu ac Arddangos yn agos i'r Lleoliad ar Heol Knox. Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio ar gyfer pobl anabl ar ochr y stryd yn agos ir lleoliad, ond mae'n brysur iawn yma.

The Tribunal clerk will be happy to direct you to any of the facilities indicated.
Bydd clerc y tribiwnlys yn hapus i’ch helpu chi gydag unrhyw o’r uchod.

View venue details for Cardiff Court Building using Google maps