Address
Cyfeiriad

Aberystwyth Justice Centre
Y Lanfa
Trefechan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1AS

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Aberystwyth Justice Centre

Aberystwyth Justice Centre, Y Lanfa, Trefechan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1AS
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd
Y Lanfa is situated on the Marina on Y Lanfa Follow A487 into Aberystwyth along Darkgate Street onto Bridge Road crossing road bridge onto onto Penparcau Road take second left onto Y Lanfa The Venue is approximately 300 metres on right hand side.

Lleolir Y Lanfa ar y Marina. Dilynwch yr A487 i mewn i Aberystwyth ar hyd Stryd Darkgate, ac yna ewch ar hyd Heol y Bont a chroesi’r bont am Ffordd Penparcau, trowch i’r ail chwith i'r Lanfa. Bydd y lleoliad oddeutu 300 metr ar yr ochr dde.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear
The Train Station is in the town & approximately half a mile from the venue.

Mae’r Orsaf Drenau yn y dref tua hanner milltir o’r lleoliad.

For more information about train times, please visit: www.nationalrail.co.uk.

By bus
Gyda Bws
There are several buses that go near the venue the stop required is Aberwystwyth Fire Station The Fire Station is on the corner of Penparcau Road & Y Lanfa go down Y Lanfa the Venue is approximately 300 metres on the right.

Mae nifer o fysiau yn mynd yn agos at y lleoliad, y stop sydd ei angen yw stop Gorsaf Dân Aberystwyth. Mae’r Orsaf Dân ar gornel Ffordd Penparcau a’r Lanfa, ewch lawr Y Lanfa a bydd y lleoliad oddeutu 300 metr ar y dde.

For more information about bus times, please visit: www.transportdirect.info.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad
The venue is accessible by wheelchair.
There are disabled toilet facilities are available.

Mae’r adeilad yn hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
Mae toiled i bobl anabl ar gael.

View venue details for Aberystwyth Justice Centre using Street map