Address
Cyfeiriad

Caernarfon Criminal Justice Centre
Llanberis Road
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2DF
Canolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon
Ffordd Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2DF

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Caernarfon Criminal Justice Centre
Sut i ddod o hyd i ni yng Canolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon

Caernarfon Criminal Justice Centre, Llanberis Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF
Canolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon, Ffordd Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

The court is located in Caernarfon just off the A4086 Ffordd Llanberis.
Mae'r llys wedi'i leoli yng Nghaernarfon, oddi ar yr A4086, Ffordd Llanberis.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

The nearest stations are Llanfairpwll (6.2 miles to Caernarfon); Bodorgan (7.6 miles) and Bangor (8 miles).
Y gorsafoedd agosaf ydy Llanfairpwll (6.2 milltir o Gaernarfon); Bodorgan (7.6 milltir) a Bangor (8 milltir).

By bus
Gyda Bws

The bus station is within a 20 minute walk of the venue.
Mae'r orsaf fysiau oddeutu gwaith 20 munud o gerdded o'r llys.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad

There is limited parking at the court. Refreshments are available.
Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio yn y llys. Mae lluniaeth ar gael.

View venue details for Caernarfon Criminal Justice Centre using Google maps